NEZAVISNE NOVINE,

01.10.2004

USTUPANJE PRAVA O KORIŠTENJU PODATAKA

Autori: N.N.

Tuzlanska banka d.d. i LRC kreditni biro potpisali su juce Ugovor o ustupanju prava o korištenju podataka. Ugovor su potpisali izvršni direktor Direkcije plana, razvoja i kadrova Tuzlanske banke d.d. Edim Sarihodžic i direktor LRC kreditnog biroa Senada Havic. "Tuzlanska banka d.d, koja se smatra najvec om bankom na podrucju sjeveroistocne Bosne, odnosno Tuzlanskog kantona, potpisivanjem tog ugovora i korištenjem sistema razmjene podataka LRC kreditnog biroa povec ava povjerenje pravnih i fizick .....