OSLOBOĐENJE,

15.08.2005

Na carinarnici u Sarajevu dnevno 300 prijava za carinjenje robe

Carinici u BiH svojeručno pretraže hiljade pošiljki

Autori: D.PAVLOVIĆ

Zbog "šupljih" granica, tehnickih i organizacionih nedostataka nadležnih službi, svega 35 odsto robe koja se uveze u našu državu se carini. Zbog toga BiH, na konto carine i poreza, godišnje gubi milione maraka. Od kutija do vagona Odjeli za borbu protiv carinskih prevara tek su u fazi formiranja. Ali, ipak ima odredenih rezultata. Da bi uspješnije radili, potrebni su im prenosni rentgeni radi kontrole pošiljki, zatim psi za otkrivanje droge itd. Bez ovog osnovnog, službenici su prinudeni da svo .....