NEZAVISNE NOVINE,

23.08.2004

BRZA PRODAJA firmi iz cijele BiH BRZA PRODAJA

Autori: M.ČUBRO

Eksperti Svjetske banke pocetkom septebra vlastima BiH predložit ce novi koncept privatizacije, koji ce prakticno predstavljati brzu prodaju atraktivnih preduzeca, potvrdio je sagovornik "Nezavisnih" iz Vijec a ministara BiH. "Privatizacija je nakon insistiranja medunarodne zajednice zaustavljena i zadatak eksperata Svjetske banke je da naprave strategiju brze privatizacije atraktivnih kompanija. Nije iskljucena ni mogucnost da se u paketu prodaje nekoliko firmi koje su u proizvodnom procesu upu .....