NEZAVISNE NOVINE,

13.08.2005

Uskoro zakon o zaštiti riječnih slivova

Autori: M.K

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu RS privodi kraju pripreme novog zakona o vodoprivredi, koji kvalitetnije reguliše zaštitu vodenog potencijala, rekao je pomocnik ministra za poljoprivredu Mihajlo Stevanovic. "Prema postojecem zakonu postoji jedna agencija za zaštitu voda, a prema novom zakonu bice dvije jedna za sliv rijeke Save, a druga za sliv Jadranskog mora", naglasio je Stevanovic. On je dodao da se to cini da bi se kvalitetnije i ekonomic nije zaštitile vode i unapri .....