NEZAVISNE NOVINE,

23.08.2004

PRIPREMU UBISTVA "ZEMUNCI" OTPOČELI POČETKOM FEBRUARA

Autori: NEZAVISNE NOVINE

TRANSKRIPT AUDIO-ZAPISA SA GLAVNOG PRETRESA ODRŽANOG 15. APRILA 2004. GODINE Na osnovu clana 504-ž ZKP-a vece donosi i javno objavljuje RJEŠENJE ISKLJUCUJE JAVNOST sa dela glavnog pretresa prilikom saslušanja svedoka saradnika Miladina Suvajdžica. Rešenje se može pobijati samo u žalbi na presudu. Obrazloženje Predsjednik Vijeca: Ovo je direktna primena zakonske odredbe clana 504-ž Zakonika o krivicnom postupku koji propisuje da je prilikom saslušanja svedoka saradnika javnost iskljucena, osim ak .....