OSLOBOĐENJE,

18.08.2005

Tri razlicita obrazovna programa oznaceni su kao ogromna prepreka na putu pomirenja l Svaki deseti gradanin BiH smatra da na dogadaje od 1992. i 1995. treba podsjecati samo u posebnim prilikama

Pet istina o događajima u BiH

Autori: M.KAVAZ-SIRUČIĆ

U Bosni i Hercegovini izgleda kao da pomirenje i obnova društva nisu dijelovi politickog procesa, kao da je to nešto kratkorocno, culo se u srijedu u Sarajevu, drugog dana Medunarodne konferencije o pomirenju i globalnim ljudskim pravima. Istraživanja UNDP u BiH pokazuju da svaki deseti gradanin ove zemlje smatra da na dogadaje u periodu izmedu 1992. i 1995. treba podsjecati samo u posebnim prilikama, dok cak svaki cetvrti, misli da se njima ne treba baviti u narednih dvadesetak godina, kako ne .....