INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

04.10.2004

Projekat hraniteljstva u Sarajevskom kantonu

Autori: S.LEMO

Projekat hraniteljstva za djecu bez roditeljske skrbi u Sarajevu pokrenuli su Centar za socijalni rad Kantona Sarajevo i britanske nevladine organizacije "Hope and Home for Children" (HHC) i "Voluntary Services Overseas" (VSO). Projekat ce biti realiziran u sklopu Medunarodne sedmice djeteta, koja se obilježava od cetvrtog do devetog oktobra, a podrazumijeva obuku porodica koje bi trebalo da se brinu o napuštenoj djeci. Samija Omerefendic, koordinator za pedagoš ke poslove u Centru za socijalni .....