OSLOBOĐENJE,

22.08.2005

Nastavljeno deminiranje

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Deset odsto od ukupne teritorije opštine Srebrenica nakon rata bilo je minirano, a još oko 350.000 kvadratnih metara treba deminirati, rekao je za Fenu Cvijetin Maksimovic, koordinator poslova Civilne zaštite. "Nekoliko deminerskih ekipa u toku ove godine radilo je na deminiranju terena tako da je ocišceno 147.950 kvadratnih metara površine. Uklanjanje zaostalih mina obavljeno je u MZ Sase na lokaciji Gradina-rudnik, kao i na lokalitetima sela Suceska, Pribicevac, Osmace, Lasovac i Orahovica", .....