INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

REPORTER,

17.08.2005

NE PLAČI, TO MOGU I JA

Autori: GORAN TARLAĆ

Prica o stotinama velikih i malih, uzbudljivih i trivijalnih dogadaja, ljudi i situacija skupljena je u "Kninskom rjec- niku", obimnom dokumentu o neformalnoj novijoj istoriji nekada živog grada u zaledu Jadrana Ima Knina. U onima koji ga se secaju. Zbirka podataka o odbacenoj, zaboravljenoj, ukradenoj ili otetoj prošlost nekoliko koliko-toliko sretni(ji)h generacija Kninjana stavljena je u korice jedne knjige. Prica o stotinama velikih i malih, uzbudljivih i trivijalnih dogadaja, ljudi i s .....