OSLOBOĐENJE,

20.08.2005

Vlada će učiniti sve da građani ne ostanu bez gasa u grijnoj sezoni

Autori: J.F.

Ministar prostornog uredenja i zaštite okoliša Zlatko Petrovic izjavio je u petak novinarima da ce Vlada Sarajevskog kantona uciniti sve da gradani u predstojecoj sezoni grijanja budu uredno snabdjeveni prirodnim gasom. Vlada ce poduzeti sve mjere da gradani ne ostanu bez gasa, makar to podrazumijevalo i da Vlada Kantona Sarajevo kupuje gas. On je najavio da ce održati sastanak sa predstavnicima BH Gasa i Sarajevogasa u vezi sa najavom iskljucenja gasa u BiH, sa kojeg ce Vijecu ministara BiH up .....