NEZAVISNE NOVINE,

19.08.2005

Vlada FBiH podržala reformu odbrane

Autori: V.P M.R

Vlada Federacije BiH podržala je reformu odbrane u BiH, te ce predložiti federalnom parlamentu da donese sporazum o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu, rekao je juce Miroslav Nikolic, federalni ministar odbrane, nakon sjednice Vlade FBiH. Dodao je da je Vlada FBiH zadužila sva federalna ministarstva da razmotre i predlože izmjene propisa koji se doticu pitanja odbrane, sa predvidenim gašenjem Ministarstva odbrane FBiH. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlucio je juce da se pos .....