OSLOBOĐENJE,

24.08.2005

Slijedi edukacija građana

Autori: B.KA.

JKP Komunalne usluge iz Prijedora, u suradnji sa opcinskim Odjeljenjem za stambeno-komunalne poslove, otpocelo je postavljanje kontejnera za selektivno odlaganje otpada. "Na više mjesta u najfrekfentnijoj gradskoj Ulici Vuka Karadžica postavljeni su kontejneri za posebno odlaganje papira, stakla i plastike. Trenutno se vrši priprema dvije lokacije na Pecanima, gdje ce takoder biti instalirani kontejneri u koje ce se odlagati selektivni otpad. Postavljanjem ovih kontejnera bice smanjen pritisak .....