OSLOBOĐENJE,

19.08.2005

Trošenje budžeta po propisu

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Predsjedništvo BiH u cetvtrak je prihvatilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH u prva tri mjeseca ove godine kao i izvještaj o reprogramiranju obaveza prema inostranstvu. Kako je kazao clan Predsjedništva BiH Borislav Paravac, konstatovano je da se budžet troši u granicama normale, te da se servisiranje inostranog duga BiH odvija prema planu. Vece prekoracenje budžeta u prva tri mjeseca napravilo je jedino Visoko sudsko i tužilacko vijece BiH zbog dodatnog ulaganja sredstava u oprem .....