OSLOBOĐENJE,

05.10.2004

Predsjedništvo BiH poziva UN da pošalje EUFOR l Sporazum o sigurnosti i razmjeni informacija

EUFOR od januara naredne godine u BiH

Autori: A.PRLENDA

Nakon sastanka sa izaslanikom visokog predstavnika i glavnog tajnika Europske unije Peterom Feithom i izaslanikom glavnog tajnika NATO-a Robertom Serryjem u ponedjeljak u Sarajevu, predsjedatelj Predsjedništva BiH Sulejman Tihic je najavio da ce Vijecu sigurnosti UN biti upuceno pismo kojim se izražava spremnost BiH da prihvate snage EU (EUFOR). "U BiH postoji potpuni politicki konsenzus kad je u pitanju zamjena SFOR-a snagama Evropske unije i u tom pravcu ce Predsjedništvo uputiti dopis Vijecu .....