OSLOBOĐENJE,

04.10.2004

Pravne i fizicke osobe moci ce dobiti kredit tako što ce založiti svoju imovinu

Stimulans bankama za davanje kredita

Autori: FENA

Ministarstvo pravde BiH i Americka agencija za medunarodni razvoj (USAID) promovirali su u cetvrtak u zgradi bh. institucija u Sarajevu novouspostavljeni Ured za registar zaloga BiH na pokretnu imovinu. Novi sistem registra zaloga, koji od petka zvanicno pocinje djelovati u okviru Ministarstva pravde BiH, ima cilj stvaranje sigurnijeg ambijenta koji ce stimulirati banke da fizickim i pravnim osobama odobre kredite osigurane pokretnom imovinom. "Ovim ce se osigurati moderan automatiziran sistem .....