BOSANSKA VILA,

15.05.1913

(Iz vece studije.)

Čime se bavio srpsko-pravoslavni narod u Sarajevu u 17. i u 18 vijeku.

Autori: VLADISLAV SKARIĆ

1792. U Sarajevu 30. maija 1792. .U ime božije, ovdi danas primamo racui od tri majstora, koja su služili prošasto ljeto 1791., imenovata trojica majstora g. Sava Bogicevic, g. Risto Gavrilovic, g. Jovo Ristic. Primamo racun nas trojica imenovata, majstor Mijat Nikolic, Marijan Radic, Risto Dejic. Primismo od gori r(ecene) trojice majstora u gotovu novcu groša.........45 60 (para) .U jedinstvu isti tri majstora postavljena postaviše cauša za službu svemu rufetu Maksima Živkovica. 1792./3. I konje vodiše Milivoj Lukanovica i Petar Ristica Jove. Znati se, koliko pri ovijem trojici majstorah priznadoše Risti Cuku majotorskije groša 318 i temesuc dao je. 1794. Kako bismo majstori ja Hadži Petar Selakovic, predasmo hesab majstorim. I ja Lazo Tešnjanin i ja Petar Ristin. I mi tako predadosmo gospodaru i majstoru Spasoju i Mijatu Nikolicu i bratu Curi Milovanovicu. I predasmo u to groša ............13 I bi cauš Jovan Milojevic pri nama. Bi i Mileta Filimonovic. 1795. Od ovije aspri dado (valjda cauš) robinji groša 2 1796. Pri nama (majstorima) vodi konje Neško Marijanov. Jovan Milojevic vodi konje. 1797. I dadosmo im (stari majstori novima) voska oke 2 i pb i (u) jasprama groša 9 para 23 Pak uzesmo (sigurno novi majstori) višak od Laze Tešnje i od Vase groša . . 24 (Od) toga dali robinji groša . . 20 i nara 20 a za dijete, što je od Prešljica groša 6 (i) po. izmirli groša dali .......5 1798./9. I vodi konje Jevtan Divov momak. I dadosmo za haljine, što (su) se sterale kad je vezir prošo, kirije muselimu groša .... 6 Pak za sužnje u avs groša.......... 2 Pak za komore i momak što je izmst cinio groša........................ 4 I dali kalucerici iz namastira Jovanje iz valjevske naije groša.............. 4 I konje vode Tešo; i Anto vodi konje u Pracu. 1799./800. I pri njima (majstorima) bi cauš Luka Nikin i Jovan Focica. I konje vodi Jevtan Divov i Lazo Mijatov i Cangal I primismo od Spasoje Focica u rufet, posle po Risti Cuku groša......... 4 i po. Bi Jovan Cukov cauš. Neka se zna, koliko sirotama podijelismo o Božicu groša ..............14 i po. I oko paše arca i oko svijoce, što se pridalo groša................36 Znati se, koliko uzajmismo od esnafa našega curcijama groša.............40 I to sve cini groša..........92 i po I bi gotovije. Predasmo preko arca groša trojici majstorima 81 1800./1. Dadosmo za komore g(ro)ša .... 7 13 (para) Dadosmo curcijama g(ro)ša.......2 Dadosmo knezu Pajovicu g(ro)ša ... 2 Balja dati za steranje u begluk g(ro)ša 5 20 (para) U sve.................16 33 (pare) Za ikonu dadosmo u sve ........44 Zaimasmo curcijama u sve . . . . . . 35 95 35 para 1801. 1801. m(jese)ca juna 10. Znati se, kako bismo tri majstora i t. d. I primismo gotovije para g(ro)ša . . 11 Dadosmo momku, što je cuvo u begluku groša 5 i po Pri nami vodi konje Vasilj Curin i Mihajlo Mojin. Znati se, kako nam dade Vasilj Focica momak g(ro)ša....................7 Pri nami vodi konje Mihajlo Mihin. I Božo Lukanovica momak vodi konje. 1802. Uzesmo od Ðuka groša.............26 Od Adži Petra groša.............; 35 Od Spasojevica i od Nikole groša.....30 Od Nine Mirlica groša ..........20 Od Jovana Cukova groša........... 15 Dadosmo Milojevicu u apsu groša..... 6 1805. Znati se, što poarcismo za komore i za aljiie i za drugi arac groša............43 I konje vodi Jovan Mijin. 1805./6. Trošeno je tri puta za haljine (prostirku u begluku) i osam puta za komore. Za haljine je placeno 21 groš i 15 para, a za komore 126 groša i 31 para. Izdatak za komoru je neobicno veliki. Bice da je u svezi sa Karadordevim pokretom u Srbiji. Pak ceaji za papuce groša.......2 Trivko Krukumš konje vodi. Vasilj Burin konje vodi; plati groša 2 10 (para) Vodi konje Cvijetin Jastrijebov I Mica Lono vodi konje. (Nastavice se.)