BOSANSKA VILA,

30.05.1913

(Iz vece studije.)

Čime se bavio srpsko-pravoslavni narod u Sarajevu u 17. i u 18. vijeku.

Autori: VLADISLAV SKARIĆ

1810./11. Pri nama (majstorima) vodi konje Damjan Gabelin i Mica Cicica i Glišo momak Jastrijebov. I vodi konje Staniša Nikin Mokin (?) momak i Mitar momak majstorski. 1811. Znati se, kako bismo tri majstora, pervo Simo Ristic, drugo Stjepan Petrovic, trece Ilija Tatarovic. S poveljenijem majstorskijem i s blagoslovenijem popisasmo momke kalfanske, koji su na zanatu. Pervo u Laze Mijina momak, u njega momak Risto od 3 godine. I Petra Jastrijeba momak Risto od 3 godine. U Luke Igumana momak od 2 i po godine, ime mu Nikola. Ova tri majstora držaše esab za dvije godine. 1813. Uzesno od Bože Cuture za momka groša . 10 Uzesmo od Todora Zvornicanina za momka groša............,10 Uzesmo od Vukana za momka groša . . . 10 Uzesmo od Cangala za momka groša ... 10 Uzesmo od Maksima za momka groša 10 1814. Konje vodi Jacim Mijin i Risto Jastrijebov. 1820. Pri njima (majstorima) vodi konje Nikodica Ðogin i Todor Perišin i Nikola Ceckin i Stojan Ticin i Jovan Jošilo i Briga Božin. I kupiše majstori coe 2 (aršina ?) za groša 25 i para 17. 1822. I Mica Ðogin plati AdžiJovanovicu u Visoko uz tetirevan avgusta 14. I bi cauš Stevan Mijica godinu dana. 1823. Cauš bi Nikola Ceškin. Pak bi cauš Jovan Jošilo. Pak bi cauš Tanasije Ero. Tešanov Jovan vodi konje. I Božin Dimitrije i Tanasije Ero vodi konje. 1824. Cauš bi nam godinu Todor Perišin. Konje vodi Lazar Lukanovica. Konjs vodi Andrija Mijojlov. Vodi konje Stjepan Perišin. 1824./5. I cauš bi Stojan kovac. I Stepan Periišn bi cauš kada bismo majstori, neka se znade. I dade groša majstorima 10. Dimitrije Božin bi cauš kada biše ovi majstori. 1826. I znati se, kako predadosmo majstorima (stari novima) od staroga esaba, što su napadali 12 odlija, ucini cisto groša 144. 1827. Vodi konje Luka Todin, Risto Šindin, Todor Todorov Zvornicanina. 1828. Konje vodi Jovan Iguman i Risto Acimov. 1832. Konje vodi Marko Todii, Risto Šindin, pred topove i Milan Perišin. 1834. I vodi konje Nikola Lukanovica. I Nikola Perišin vodi konje u tajin. I vodi konje Petar Mijajlov. 1835. Vodiše konje momci Simo Todorov, Ostoja Stani šin, Risto Jošilov, Risto cene (opet) Jošilov, Toma Božin, Simat Todorov, Savo Mihica, Lazo Mihajlov. 1838. Konje vodi Todor Perišin i Mijat Tupajica. 1841. Znati se što dadosmo za momke cisto groša 66, kada doce vezir u Sarajevo. Konje vodi Ostoja Cabo i Mica Racov (?). 1844. Stade nas krst na ikonu groša 137 8 (para). 1845,/6. Znati se, kada bismo majstori Ðorcije Mijic i Mijat Tupajica i Luka Todin. Bi cauš Milan Božin. Vodi konje Jovan Andrin i Petar Šindin na 1846. goda. I predadosmo majstorima u esab kandilo pred ikonu esnafsku i knjigu od nasijata i groša 6 i 19 para na 1846. goda 7. jula 1848. Znano budi u ime Boga višnjega, kako biše majstori Periša Kujjuncija i Jovan Smiljanica to je Šindic i Sava Misita. I bi cauš Ilija Dragic. I predadoše esab cisto majetorima za godinu, koje postavismo, da posluže esnaf po ustanu majstorskom. Prvo Risto Gabelic i Petar Mihajlov i Risto Ðuric i cauš Jovan Savic. I predaše u vosku drama......100 I neistece za porez i svijecu groša 7 36 (para), vec majstori pripoznaše. U tefteru imaju još nekolike bilješke, kojima se ne zna iz koje su godine. Ali pošto se tu spominje jedan Omarijin kmet, a za Omariju se zna da je žiiio zadnjih dedenija 18. vijeka i prvih decenija 19., to i ove bileške spadaju u to vrijeme. Evo tih bilježaka. Vojnik Stjepan Šašo. Drugi Pavo Radojevic Lojanica. Za njega cefil Ravovan Covic s Rogatica Omarin kmet. Treci vojnik Simo Adamovic Ristic. ........... 35 30 (para) Dadosmo Simi Adamovicu groša 12 Dadosmo Simi Adamovicu groša 52 10 (para) Šaši Stjepanu groša dadosmo 72 Lojanici groša......39 35 (para) Radivoh cefil otac Lojanica, Lojanici groša......60 Pak Šaši groša poslije, groša 20 Joga ima bilježaka na neuvezanim listicima. Radn imena i poslova, koji se spominju u njima, iznosim i njih u izvodu. Na 1776. od svijece pri Stjepanu Todorovu, koji neplatiše tefter. Sada dolaze imena onih, koji nijesu platili i broj aspara: Gašo Dragutinovic, Jovan Todorovic, Jeftan Nikolic, Mato Todorevica, Joko Tripkovina, Maksim Gabedin, Blagojo Lazin. Pero Tufekcija, Nikola Tomic, Mitar iz Foce. Neplacene svote iznose po 60, 80, 90 i 120 aspara. Tefter od dukata, što se razbijalo i što nije uzeto od koga: Gašo Dragutinovic, Jovan Dejica, Vasilj Caušev. Tefter od casti božicne, koji nisu platili: Marko Grkovic, Gašo Dragutinovic, Luka Mijajlov, Jovan Focica, Mato Todorovic, Joko Pantin, Lazo Pituljicar. Svi ovi dugovali su po 24 asprs, samo jedan (Joko Pantin) 12 aspara. Tevter od casti o Vaskrsu: Marko Grkovic, Gašo, Risto Ilic, Tripko Vucanov, Mijajlo Gašin, Risto Serdar, Tripko Ristin, Nikola Laketin, Jovan Focica, Nikola Lukin, Jevtan Nikolic, Mijat Nikolic, Petar Selak, Vaso Cušen, Mato, Joko Pantin, Lazo Pituljicar, Nikola Vucanov, Jovan Todorovic. Od ovih su jedanaestorica dugovala po 24 aspre, a osmorica po 12 aspara. Kod Stjepana Cauša osta majstorskije aspri iz svnje tevtera, što proesabismo, nroesabismo 1926 (aspara). Na 1797. tevter ot fesa. Ovdje stoji navedeno koliko je ko skupio para i koliko je, sigurno od toga novca, slano u aps. Imena skupljaca su ova: Anto Neško, Cangal, Ilija Tatarovic, Luka Pavlov, Luka Mali, Vaso, Miloje. Luka. novic, Josif Curin, Niko, Manojlo, Petar, Jevto Mali, Tešo, Lazo, Tešnjic, Stjepan, Petar Kumrija, Luka Tomin, Mihat, Turo, Marko. Neki je kupio i po dva puta. Skupljano je od 20 — 88 para. U aps je slano manje, nego što je skupljano. Svote, što su slane u aps iznose od 10—25. para. Nije slano uvijek u novcu, nego neki put u hljebu i svijecama. Znati se tevter majstora Stjepana i Nikole i Petra, na 1807. Jovan Nikolic, Todor Laketic, Risto Akimovic, Lazo Ilic, Mijat Nikolic, Nikola Todorovic, AdžiPetar Selak, Gavrilo Vucanovic, Ðuro Milovanovic, Nikola Mijin, Risto Miletic, Stjepan Petro vic, Vaso Markovic, Jovan Focic