REPORTER,

29.09.2004

Sve su glasniji zahtjevi za reformom UN-a što bi, možda, omogucilo njihovu vecu efikasnost, ali iako je teško vjerovati da ce u ovom trenutku nešto od toga biti inicijativa se cini sve snažnijom

UN - feniks ili agonija

Autori: MILOŠ ŠOLAJA

Posljednje redovno godišnje zasjedanje Generalne skup- štine Ujedinjenih nacija privuklo je veliki broj - oko 90 - šefova država ili vlada zemalja, medu njima i onih najve- cih. UN danas imaju 191 zemlju clanicu, a nastale su osnivac kim aktom 50 zemalja, 24. oktobra 1945. u San Francisku. Medu tim zemljama ima i nekih koje su u meduvremenu nestale Sovjetski Savez, Jugoslavija, Cehoslovacka i druge. Neke od njih postace kasnije žrtva nemoci UN-a da interveniše u sprecavanju kriza. UN su nastale .....