OSLOBOĐENJE,

08.10.2004

Poreska uprava obracunala zatezne kamate Tuzlaputevima od cak 260 posto koje oni teško mogu platiti l Vlast ne želi "prelamanje" dugova

Zelenaške kamate

Autori: DK.O.

Žiro - racun Tuzlaputeva d.d. je blokiran nalogom Poreske uprave Federacije BiH. Ova firma je zbog finansijskih teškoca iz ranijih godina ostala dužna znacajan iznos poreskih obaveza. U dogovoru sa menadžmentom Tuzlaputeva dug je reprogramiran. Za ovu godinu dužni su uplatiti reprogramiranu osnovicu od 141.000 KM. Uz glavnicu Poreska uprava je obracunala i zatezne kamate u iznosu od gotovo 380.000 KM i od Tuzlaputeva traže uplatu od 515.000 KM. "Ovo su neizdrživi nameti poreznika. Jasno nam je d .....