INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

02.10.2004

Rotacija direktora mimo zakona

Autori: V.JAHIĆ

Služba za zajednicke poslove Vijeca ministara BiH još nije uskladila Pravilnik o radu sa Zakonom o Vijecu ministara BiH, iako je ovaj zakon proglasio visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun još 3. decembra 2002. godine, kao ni sa Zakonom o upravi BiH. Zakonom o Vijecu ministara BiH ukinuta je rotacija na celu Vijeca ministara i drugih ministarstava te službi koje ulaze u sastav državne Vlade. Medutim, u Službi za zajednicke poslove direktor i njegova dva zamjenika i dalje se rotiraju na direktorsk .....