OSLOBOĐENJE,

11.10.2004

Pojacanje preventivnog rada, prestrukturiranje, te unapredenje organizacije i radne discipline doveli do dobrih rezultata

Smanjen broj krivičnih djela, povećana rasvijetljenost

Autori: L.S.

Stanje bezbjednosti na podrucju CJB Istocno Sarajevo, na osnovu pokazatelja iz augusta, povoljnije je u odnosu na juli i sve prethodne mjesece ove, ali i prošle godine. To je rezultat kontinuiranog i pojacanog preventivnog, ali i represivnog rada policije na terenu, izvršenog prestrukturiranja postojecih snaga, unapredenja organizacije i radne discipline, cime su zaustavljene i preduprijedene neke ranije pojave i negativni trendovi. Nadprosjecan rezultat Sagledavajuci sveukupno stanje bezbjedno .....