NEZAVISNE NOVINE,

08.10.2004

Nema rješenja za stare carinske dugove u FbiH

Autori: R.ČENGIĆ

Rasplet slucaja "Lijanovici" d.o.o i ponovno utvrdivanje postojanja njihovog carinskog duga ili moguce prevare mogao bi trajati dugo, jer ce Ministarstvo finansija FBiH predmet vratiti Upravi za indirektno oporezivanje BiH. "Ovaj slucaj ce biti vracen Upravi za indirektno oporezivanje, kao nasljedniku Carinske uprave FBiH", kaže ministar finansija FBiH Dragan Vrankic. U Upravi za indirektno oporezivanje tvrde da, shodno zakonima koji su na snazi, nisu nadležni za upravne sporove. "Carinska uprav .....