OSLOBOĐENJE,

10.10.2004

Ustavi govore o stvarnoj ravnopravnosti

Autori: SENKA KURTOVIĆ

Na pitanje novinara Slobodne Dalmacije o sudskom procesu za hrvatsku samoupravu koji pocinje u ponedjeljak, Dragan Covic, clan Predsjedništva BiH, je kazao: "Hrvatska samouprava je bila jedan odgovor u jednom vremenskom trenutku na sve izazove koji su se postavili pred Hrvate i koji, evo i do dan danas, kao takvi, apsolutno nisu riješeni. Govorili smo o ustavno-pravnoj jednakopravnosti. Procitajte Ustav u Republici Srpskoj i Ustav u Federaciji BiH pa cete vidjeti u kojoj su mjeri Hrvati stvarn .....