OSLOBOĐENJE,

12.10.2004

Milorad Majkic, koji je prije rata bio osudivan u Sarajevu i Beogradu, postao pocasni konzul Konga u BiH l Odluku o imenovanju potpisao Mladen Ivanic

Kriminalac počasni konzul Konga u BiH

Autori: AZHAR KALAMUJIĆ

Vlasnik kockarnica u Beogradu, evropski trgovac dijamantima, osudeni predratni kriminalac i lice iz evidencija policije u Hrvatskoj, Milorad Majkic, 26. avgusta ove godine dobio je saglasnost Vijeca ministara za imenovanje na funkciju pocasnog konzula Konga u Bosni i Hercegovini. Odluka Vijeca ministara BiH objavljena je 28. septembra u Službenom glasniku BiH, a 6. oktobra je postala pravosnažna. U njoj se navodi da se odredbe Becke konvencije u vezi sa olakšicama, privilegijama i imunitetom pr .....