NEZAVISNE NOVINE,

15.10.2004

Tužilaštvo traži odbacivanje žalbe za nametanje branioca

Autori: BETA

Tužilaštvo Haškog tribunala zatraž ilo je od Apelacionog vijeca da odbaci žalbu na nametanje branioca Slobodanu Miloš evicu. U odgovoru na žalbu koju je krajem septembra ove godine u Miloševicevo ime podnio njegov sudski postavljeni branilac Stiven Kej, tužilac Džefri Najs naglašava da je Sudsko vijece predsjedavajuceg Patrika Robinsona imalo pravo kada je Miloševicu nametnulo branioca zato što on nije u zdravstvenom stanju da se brani sam. Najs podsjeca da je ta odluka bila "zasnovana na cijelo .....