OSLOBOĐENJE,

15.10.2004

Nepotpuna procijenjena vrijednost iznosi oko 90 miliona KM l Da li je sve

Domovi najvrednija imovina

Autori: AMINA AHMETAŠEVIĆ

Penzioneri BiH prije rata, osim što su, bar vecina njih, mogli pristojno živjeti od svojih mjesecnih primanja, mogli su se, s pravom smatrati i vlasnicima, nemale imovine, nekretnina. Bili su to u prvom redu domovi za kolektivni smještaj: domovi penzionera, zatim hiljade stanova, poslovni prostori širom republike BiH. Nisu samo rat i ratna razaranja krivci što im je to manje više oteto, nego mnogi koji su se potrudili da profitiraju i uzurpacijom penzionerske imovine. Pet grupa Prema uobicaj .....