INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

16.10.2004

Ispoštovali smo prijedlog EK

Autori: V.P

Zdravko Šavija, savjetnik u Ministarstvu komunikacija i saobracaja u Savjetu ministara BiH, kaže da je clan Prijedloga zakona o javnom radio-televizijskom sistemu, na koji Evropska komisija ima primjedbe i koji su u stvari amandmani SDA, prijedlog te iste Evropske komisije koji je ovo ministarstvo dobilo 19. aprila ove godine. "To je njihov prijedlog i oni sada imaju prijedlog na svoj prijedlog. Sporno je što se u tom clanu traži da upravljanje imovinom, tehnic kim resursima i oglašavanje bude u .....