SLOBODNA BOSNA,

07.10.2004

Štiteći "vitalne nacionalne interese" HDZ dosljedno opstruira usvajanje Zakona o visokom obrazovanju

Autori: MAŠA HILČIŠIN

Bosna i Hercegovina je formalno, na konferenciji održanoj u Berlinu (18. i 19. septembra 2003.) pristupila bolonjskom procesu, ali tokom proteklih dvanaest mjeseci bh. vlasti nisu ni pocele ispunjavati obaveze koje su na sebe preuzele potpisivanjem ove deklaracije! Bolonjski proces, podsjetimo, podrazumijeva cjelokupnu reformu visokoškolskog obrazovanja, a izjavu o pristupanju ovom procesu u ime BiH dao je Safet Halilovic, ministar civilnih poslova pri Vijecu ministara BiH i šef bh. delegacije n .....