INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

SLOBODNA BOSNA,

07.10.2004

NISMO U SUKOBU SA FEDERALNOM TELEVIZIJOM

Autori: DINO BAJRAMOVIĆ

- Postoji li sukob izmedu celnika kuce BHT 1 i Federalne televizije kada je u pitanju uskladivanje programskih shema? Mislim da ne postoji sukob, možda samo postoje odredeni nesporazumi na nivou odnosa. Kada sam tek došao na ovu funkciju, 5. maja ove godine, cuo sam na jednom sastanku u našem DESK-u termine "mi" i "oni", koji su se odnosili na redakcije informativnog programa BHT 1 i FTV-a. Nisam se složio s tim, jer kakva je, zapravo, naša pozicija. Živimo od 6 KM koje nam placaju gledaoci. Dak .....