INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

SLOBODNA BOSNA,

07.10.2004

Dugogodišnji saradnik UDB-e Zejnil Delal ić "Nil" i KOS-ovac Sead Rekić "Otrov" ubistvom Bošnjaka otvorili pokolj nad Sr bima i Hrvatima u Hercegovini!

Autori: ADNAN BUTUROVIĆ

Policijsko-vojna akcija "Trebevic 3" u Konjicu pocela je u proljece 1994. godine. Za dva mjeseca uhapšeno je 180 ljudi i podnijeto je 500 krivicnih prijava. Pored ostalih, isljedivani su predsjednik Ratnog predsjedništva Rusmir Hadžihuseinovic, šef policije Jasmin Guska, komandant 443. brigade Midhat Cerovac, komandant "Zelenih beretki" Miralem Duracic, komandant "Akrepa" Midhat Pirkic Pirke... Optužba je glasila: suradnja sa neprijateljem i podrivanje odbrambene moci. Dio akcije i vojne sigurno .....