OSLOBOĐENJE,

21.10.2010

Pjesnika Maka Dizdara doživljavam upravo tako kao tumaCa i interpretatora koji mi pomaže da razumijem i pamtim... na nama je da pomognemo drugima da našeg pjesnika razumiju i pamte

Bosanci se ponose neprevodivošću svog glavnog pjesnika

Autori: ADIJATA IBRIŠIMOVIĆ-ŠABIĆ

Djelo Mehmedalije Maka Dizdara prevođeno je na engleski, njemački, francuski, italijanski, mađarski, finski (Modra rijeka), nizozemski (Kameni spavač), ruski, poljski, čehoslovački (češki i slovački), slovenački, makedonski, turski, albanski, esperanto i urdu. Ovaj samit, i ovaj književni simpozij, koliko sam informirana, obezbijeditće i prijevod Makovog djela na arapski jezik. Cini se, ipak, da najveći doprinos inostranoj recepciji Dizdarevog stvaralaštva donose prijevodi njegove poezije na eng .....