INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

21.10.2004

Usvojen Zakon o unutrašnjim OBAVEZAMA FEDERACIJE BiH

Autori: R.ČENGIĆ

Predstavnicki dom parlamenta FBiH juce je usvojio Zakon o unutraš njim obavezama FBiH, kojim se reguliše izmirenje ukupnih dugova stare devizne štednje, dugovi prema dobavljacima, te dugovi po osnovu izvršnih sudskih rješenja na teret budžeta FBiH. Usvojeni zakon definiše da je unutarnji dug u FBiH, bez stare devizne štednje, 1.859,9 miliona KM, a da se u roku od devet mjeseci od stupanja zakona na snagu izvrši verifikacija dugova prema starim deviznim štedišama. Nakon toga trebalo bi da budu de .....