INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

REPORTER,

20.10.2004

Cinjenica je da još nije donesen zakon o stambenim zadrugama, iako je vec trecu godinu uvršten u program rada Skupštine i drugih nadležnih organa. Istina, prošle godine je usvojen Zakon o zadrugama na nivou BiH i entiteti su bili dužni da usklade svoje akte sa tim zakonom do jula ove godine. Medutim, naša Republika niti je donijela svoj zakon, niti je donijela uputstvo oko registracije zadruga prema Zakonu BiH. Izgleda da zadr

Stambene zadruge su na raskrsnici

Autori: REPORTER

Stambena zadruga "Banjaluka" osnovana je 20. januara 1960. godine i za više od cetiri decenije postojanja sagradila je 4.375 stambenih jedinica, 190 poslovnih prostora i 380 garaža. Izmedu ostalog, sagradena su i kompletna naselja, dok je njih pet u izgradnji. Po rijecima Milorada Madžarica, direktora Stambene zadruge "Banjaluka" za ekspanzivnu prijeratnu gradnju zaslužne su prije svega tadašnje vlasti koje su sprovodile osmišljenu zemljiš nu, poresku i kreditnu politiku. "Zemljiš te je zadrugam .....