OSLOBOĐENJE,

25.10.2004

Sudija Gordana Micevic zakljucila sudsku nagodbu sa neovlaštenim

Vakufska banka vlasnik zgrade u Titovoj 13?

Autori: NINA KARANJAC

I dok se još vode dva sudska spora izmedu Šipad holdinga i Šipad export-importa, oko poništenja sudske nagodbe te utvrdivanja prava vlasništva na poslovnu zgradu u Ulici maršala Tita 13 u Sarajevu, prema rijecima Esada Ceske, vecinskog vlasnika i predsjednik Skupštine dionicara Šipad holdinga, Vakufska banka došla je u posjed pomenute poslovne zgrade. Hipoteka na zgradu "Došli smo do šokantnih podataka o nezakonitom pokušaju da se otudi imovina Šipad holdinga. Predmetom koji je tada vodila sudi .....