INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

OSLOBOĐENJE,

25.10.2004

Krajem septembra ove godine medu nezaposlenim bilo 148.785 žena

U FBiH 323.111 nezaposlenih

Autori: ONASA

Krajem septembra 2004. godine na evidencijama službi za zapošljavanje u Federaciji BiH bilo je 323.111 nezaposlenih lica, od cega 148.785 žena, što predstavlja povecanje za 2.018 lica, ili 0,68 odsto u odnosu na avgust ove godine. Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, u septembru ove godine sa evidencije službi za zapošljavanje zaposleno je 2.880 radnika, što je za 1.023 radnika, ili 35,52 odsto više u odnosu na avgust 2004.godine. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku do .....