OSLOBOĐENJE,

24.10.2004

Prikupljeno je i oko 40.000 komada municije, cetiri puškomitraljeza, deset pištolja, 35 razlicitih mina, 119 pušaka i šest zolja

Oduzeto ili predato 150 bombi i 191 kg eksploziva

Autori: HAJRO GROMILIĆ

U operaciji prikupljanja nelegalnog naoružanja od gradana "Žetva plus", po sistemu "od vrata do vrata", koja je proteklih dana provedena na podrucju koje pokriva MUP Livanjskog kantona, pronaden je, ili predan, cijeli arsenal naoružanja i vojne opreme. Naime, u akciji koju provode SFOR i pripadnici lokalne policije prikupljeno je blizu 40.000 komada raznog streljiva, oko 150 bombi i granata, 35 razlicitih mina, šest zolja, 119 pušaka, cetiri puškomitraljeza, deset pištolja te 191 kilogram ekspl .....