OSLOBOĐENJE,

25.02.2011

Uskrs je najvažniji dogadaj za kršcansku tradiciju, jer se na temelju uskrsnuca Isusovog izvodi cjelokupno ucenje o spasenju i dolasku Kraljevstva Božijeg. Uskrs se obilježava nedjeljom, jer je na taj dan Isus uskrsnuo

Radost Božića i Uskrsa/Vaskrsa

Autori: AUTOR NIJE NAVEDEN

Kršcani/ke imaju svoje blagdane koje obilježavaju tokom godine, a najpoznatiji su: Uskrs, Božic i Duhovi. Postoje razlike u vremenu kada se slave ovi praznici, jer katolici prate Gregorijanski, a vecina pravoslavnih Julijanski kalendar. Zbog toga se katolicki Božic obilježava 25. decembra, a u nekim pravoslavnim zajednicama 7. januara. Da bi smo lakše razumjeli ovu razliku, pojasnit cemo nastanak ova dva kalendara. lulijanski kalendar je solarni, a uspostavio ga je car Julije Cezar 50 godina pri .....