OSLOBOĐENJE,

29.09.2004

U Zakonu nema sankcija, a u Parlamentu nema kodeksa ponašanja l Ni državni premijer Izbornoj komisiji nije prijavio poklone l Mira Jadric-Winterhalter tvrdi da ima lepezu od "pet maraka"

Kabinetske vitrine pune poklona

Autori: S.ŠEHERĆEHAJIĆ

Izborna komisija BiH, od 2002. godine do danas, primila je samo jednu prijavu od izabranog zvanicnika o primljenom poklonu. Zastupnica SDA u Predstavnickom domu Parlamentarne skupštine BiH Fatima Leho nakon povratka sa jednog službenog puta u insostranstvo prijavila je da je dobila vrijednu aktn-tašnu, koju je zatim predala Izbornoj komisiji. "Ta tašna je postala vlasništvo države i to je, nažalost, dosad jedini slucaj da je neki izabrani zvanicnik prijavio poklon", kaže Lidija Korac, clan Izbor .....