NEZAVISNE NOVINE,

27.10.2004

N/FS ignorisao zahtjev Tužilaštva BiH

Autori: A.ŠIŠIĆ

Državno tužilaštvo uputilo je pismeni zahtjev Nogometnom/Fudbalskom savezu BiH, u kojem je zatražena hitna revizija finansijskog poslovanja N/FS BiH za 2002/2003. godinu, od strane medunarodno priznate revizorske kuce, potvrdio je juce "Nezavisnim" državni tužilac Ahmed Halebic. "Nas zanima da li je izbor nezavisne revizorske kuce u toku, koju treba da odabere Izvrš ni odbor", naglašava Halebic. Uprkos izricitom zahtjevu Državnog tužilaš tva, Izvršni odbor Nogometnog saveza na jucerašnjoj sjedni .....