OSLOBOĐENJE,

29.10.2004

Pronađeno tajno skladište naoružanja

Autori: OSLOBODJENJE

Na poljoprivrednom dobru na podrucju Dubice pronadeno je i uklonjeno tajno skladište naoružanja, saopceno je iz SFOR-ove Multinacionalne brigade Sjeverozapad. Naoružanje je, kako se istice, otkriveno nakon što je Tim za vezu i posmatranje (LOT) u Prijedoru primio dojavu poljoprivrednika sa tog podrucja. U skladištu se nalazilo: 30 minobacackih granata od 120 mm, 46.000 komada municije za malo naoružanje i 11 antitenkovskih raketa. Pripadnici VRS i Civilne zaštite su uklonili oružje i municiju .....