OSLOBOĐENJE,

01.11.2004

Naravno da život do restitucije ne može stati, ali zašto se morala

Razglednica za gospođicu Josefinu

Autori: EDINA KAMENICA

Iako bageri ne prestaju da rove po tom ružnom komadu ledine u srcu Sarajeva, Vakufska direkcija IZBiH ne gubi nadu da ipak može zaustaviti izgradnju buduceg tzv. Prešernovog parka. "U cetvrtak smo pokrenuli upravni spor na Kantonalnom sudu, a istovremeno smo od Opcinskog suda zatražili obustavljanje pomenutih radova do okoncanja postupka", objašnjava advokat Esad Hrvacic, napominjuci da je ovdje rijec o elementarnom kršenju prava na vakuf. Osionost vlasti Tvrdnju Nihade Tankovic, cinovnice Opci .....