INFOBIRO: MEDIACENTAR SARAJEVO

NEZAVISNE NOVINE,

30.10.2004

Tjerajući pravdu, ISTJERAO OTKAZ

Autori: MIDHAT KALIMAN

Docent dr Esad Halkic nije predavac na Biotehnickom fakultetu od 20. jula ove godine. Tadašnji dekan prof. dr Refik Šahinovic, koji je u meduvremenu izabran za rektora Univerziteta u Bihacu, na prijedlog Disciplinske komisije potpisao mu je otkaz. Radni sporovi nisu nikakva novost. Sudovi su prepuni tih predmeta, pa nece ništa novo biti ni spor u kojem doktor nauka tuži "poslodavca". Medutim, Univerzitet u Bihacu je naša najmlada visokoškolska institucija i još se susrec e s problemom nedovoljno .....