OSLOBOĐENJE,

12.06.2004

Bosmal" je prošle godine pribavio pismo namjere malezijske banke

Eronet i HT dostavili pisma namjere

Autori: AZ.K.

Eronet i Hrvatski telekom Mostar dostavili su Regulatornoj aganciji za komunikacije (RAK) pisma namjere banaka, u kojima one tvrde da ce dati garancije na 140 miliona KM ukoliko njihovi klijenti dobiju trecu GSM licencu. Prema odluci Vijece ministara BiH, dva postojeca operatera mobilnom telefonijom i treci koji tek treba biti odabran dužni su u roku od sedam godina uplatiti po 140 miliona KM u budžet BiH. Do odluke o trecem operateru dvije zainteresirane kompanije bile su dužne dostaviti RAK-u .....