OSLOBOĐENJE,

02.11.2004

Milošević ponovo u glavnoj ulozi

Autori: SENSE

Ukoliko sve bude u redu, navodi se u odluci Vijeca, sudenje Miloševicu ce se nastaviti na nacin na koji se odvijalo kada je optuženi bio zdrav HAG - Žalbeno vijece u ponedjeljak je potvrdilo odluku Raspravnog vijeca kojom je Slobodanu Miloševicu dodijeljen branilac, potvrdujuci istovremeno i pravo optuženog da se sam zastupa pred Tribunalom. Zadatak da pomiri ova dva, barem naizgled nepomirljiva, zakljucka prebacen je na Raspravno vijece, koje treba da definiše nove "modalitete" po kojima ce se .....