NEZAVISNE NOVINE,

02.11.2004

Romi još nisu dobili knjige

Autori: M.RENER

Ni dva mjeseca od pocetka nastave u osnovnim i srednjim školama u Federaciji BiH Romi nisu dobili besplatne udžbenike, kaže Dervo Sejdic, koordinator u Vijecu Roma BiH. Podjela udžbenika svim Romima dogovorena je u februaru ove godine na sastanku svih kantonalnih i Federalnog ministarstva obrazovanja. Sejdic tvrdi da je Odbor za Rome pri Vijecu ministara BiH tražio povratnu informaciju o podjeli udžbenika od Ministarstava obrazovanja, ali odgovor još nije stigao. "Prema informacijama koje imam s .....