NEZAVISNE NOVINE,

03.11.2004

Traže nultu stopu PDV-a za štampane medije

Autori: V.I

Vijece za štampu BiH i Koordinacija novinarskih udruženja u BiH ponovo su juce pozvali poslanike u Predstavnic kom domu parlamenta BiH da usvoje amandmane na Prijedlog zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV) i time osiguraju primjenu nulte stope za štampane medije. U saopštenjima Vijeca i Koordinacije se istice da, ukoliko poslanici prihvate prijedlog Komisije za finansije i budžet parlamenta BiH, da štampani mediji moraju placati 17 odsto PDV-a, što bi dovelo do gašenja odredenih štampanih .....