NEZAVISNE NOVINE,

03.11.2004

Neprihvatljivo utvrđivanje nominalne plate zakonom

Autori: B.GAGULA

Ranka Mišic, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture smatra presedanom to što Vlada Republike Srpske pokušava da zakonom o platama odredi nominalni iznos plate za svako radno mjesto. "Na taj nacin Vlada želi sebe da amnestira od svake odgovornosti kada je u pitanju punjenje budžeta", kaže Mišiceva. Ovaj sindikat stavio je do znanja premijeru RS Draganu Mikerevicu da sindikat mora ostati ravnopravan partner u pregovorima oko visine plate. "Ako bi se dogodilo da Vlada RS zakonom reguliš .....