NEZAVISNE NOVINE,

03.11.2004

Među hiljadu beba tri imaju teško oštećenje sluha

Autori: Ž.GALIĆ

Pregledi sluha novorodencadi u Klinickom centru Banja Luka pokazuju da od hiljadu rodenih beba troje ima teško oštecenje sluha. Sanja Špiric, ljekar u ovoj zdravstvenoj ustanovi, objašnjava da se podaci o broju rodene djece s teškim oštecenjem sluha uklapaju u podatke Svjetske zdravstvene organizacije. "Prema statistickim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od hiljadu novorodencadi u prosjeku dvije do cetiri bebe imaju teško oštecenje sluha. Statisticki podaci pokazuju i da je teško ošte .....