REPORTER,

03.11.2004

Reforme u BiH ne kasne, već duže traju

Autori: IGOR GAJIĆ

Koliko mi je poznato, razgovori o statusu Kosova trebalo bi da pocnu u drugoj polovini sljedece godine. Ne želim da predvidam kakav ce biti njihov rezultat, ali, smatram da je BiH zemlja sa sopstvenim ustavnim uredenjem i vlastitim putem prema evropskim integracijama. Mislim da je bolje da ljudi u BiH gledaju zapadno i sjeverno prema Briselu. Znaci, suprotno od juga i istoka, gdje se nalazi Kosovo Nedavno je funkciju prvog coveka misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE) u Bo .....