OSLOBOĐENJE,

04.11.2004

Imenovano 26 sudija i 13 tužilaca

Autori: ONASA

Visoko sudsko i tužilacko vijece BiH imenovalo je 26 sudija u 15 sudova i 13 tužilaca u šest tužilaštava. Na sjednici VSTVBiH, održanoj u utorak, za sudije su imenovani: Vedrana Stojanovic u Okružni sud Bijeljina, Dragan Rulofs i Ana Savkovic u Okružni sud Doboj, Milosav Pikula u Okružni sud Trebinje, Dušanka Fazlic, Slavica Slavnic, Sunita Šukalo, Nadira Šibonjic, Nermina Mujkic, Slobodanka Tešanovic i Erna Filipovic u Osnovni sud Banja Luka, Duško Radonic u Osnovni sud Kotor-Varoš, Alida .....